Disclaimer

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

Internetsite
De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan Violet Diversity & Inclusion op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden. Kennelijke druk-, zet- en typfouten binden Violet Diversity & Inclusion niet. De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, zijn eigendom van Violet Diversity & Inclusion. Violet Diversity & Inclusion is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen dan Violet Diversity & Inclusion worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Violet Diversity & Inclusion heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyrights
Op de teksten van onze website berust auteursrecht. Ze mogen zonder toestemming en bronvermelding niet worden gebruikt of gekopieerd.

Beelden
Op deze website wordt gebruik gemaakt van beelden van derden. Indien je in de veronderstelling bent dat deze beelden onterecht gebruikt worden, laat ons dat dan even weten. Overname van afbeeldingen, foto’s of illustraties van Violet Diversity & Inclusion is niet toegestaan.

Inhoud
Masterclasses, workshops, artikelen en bijbehorende inhoud zijn eigendom van Violet Diversity & Inclusion. Deze mogen in geen enkel geval ongevraagd gebruikt worden door andere partijen.

Wat hebben we
al gedaan

Het schrijven van een op maat gemaakte handreiking "Inclusieve communicatie" voor gemeentemedewerkers van de communicatie afdeling.
Logo gemeente Oost Gelre, een Vlinder met verschillende symbolen als vleugels.

Gemeente Oost Gelre

Het schrijven van een op maat gemaakte handreiking "Inclusieve communicatie" voor gemeentemedewerkers van de communicatie afdeling.
Logo gemeente Oost Gelre, een Vlinder met verschillende symbolen als vleugels.

Gemeente Oost Gelre

Het ontwikkelen van een routekaart voor het integraal en duurzaam implementeren van D&I in een zorg- en welzijnsorganisatie. In opdracht van het Radboud UMC en 22 zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Nijmegen.
Logo van het Radboud UMC, een schild met een kruis.

Radboud UMC

Tijdens een werkconferentie vertelden we hoe je inclusie en diversiteit kunt bevorderen. Hierbij gaven we praktische tips en handvatten en deelden best practices van gemeenten.

NOC*NSF

Het ontwikkelen van een routekaart voor het integraal en duurzaam implementeren van D&I in een zorg- en welzijnsorganisatie. In opdracht van het Radboud UMC en 22 zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Nijmegen.
Logo van het Radboud UMC, een schild met een kruis.

Radboud UMC

Ga naar de inhoud