Diversiteit, inclusie
en gelijkwaardigheid

Cas Maarse en Thessa Banning zitten op een bankje voor Arnhem Centraal Station. Zij vormen samen Violet D&I waarmee ze expert advies bieden in diversiteit en inclusie.

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid hebben een grote impact op jouw organisatie. Iedereen verdient een gelijkwaardige positie in de samenleving. Daarnaast heeft een inclusieve omgeving positieve invloed op de prestaties van je organisatie. De kracht van een organisatie zit in de verschillende achtergronden en perspectieven die in samenwerking tot een succesvol en duurzaam resultaat komen. Daarom levert Violet D&I advies bij diversiteit en inclusie.


Thessa staat en kijkt recht in de camera. Thessa heeft diens armen over elkaar.

Kan ik je helpen?

Laat me je terugbellen

Thessa laat op diens mobiel iets aan Cas zien. Ze zitten aan een hoge tafel in een restaurant.
No sleep till inclusion is real.

Heleen Declercq

Advies, interventies en trajecten op maat

Onze samenleving

De aandacht voor diversiteit in onze samenleving neemt in een hoog tempo toe. En dat is goed, want iedereen is onderdeel van de samenleving en dient hier gelijkwaardig aan deel te kunnen nemen. Ongeacht een migratieverleden, genderdiversiteit, seksuele oriëntatie, lichamelijke en mentale beperkingen, sociaaleconomische achtergrond of welke kenmerken dan ook.

Authenticiteit en jezelf kunnen zijn binnen een organisatie is een ‘must’ geworden. Naast dat je moreel gezien niet zomaar hele groepen mensen achter kan laten in de samenleving, heeft diversiteit in een organisatie ook nog eens vele positieve effecten. Hierbij is het van belang dat iedereen ook daadwerkelijk tot diens volledige waarde kan komen. Inclusiviteit en gelijkwaardigheid zijn hiervoor de belangrijkste elementen. Een organisatie kan op verschillende wetenschappelijk bewezen manieren een rol spelen in het stimuleren van diversiteit en inclusie en het verminderen van discriminatie en uitsluiting in zowel de organisatiestructuur als de cultuur. We sparren graag met je over de mogelijkheden binnen jouw organisatie. Samen kunnen we een D&I traject in gaan die zich specifiek richt op de behoeften en krachten van jouw organisatie.

Ook interessant

De workshop De kracht van het verschil en workshop D&I toepassen binnen jouw organisatie.

 

Als je aan diversiteit denkt, denk je ook al snel aan communicatie. Wat mag je wel zeggen en wat moet je juist niet zeggen? Inclusieve aanpassingen in communicatie, in zowel schrift, spraak als beeld, is één van de eerste stappen waar je naar kunt kijken. Communicatie is constant in beweging en diversiteit en inclusie spelen ook een rol in deze verandering. Zo kan een woord dat een paar jaar geleden nog als acceptabel werd gezien nu niet meer worden gebruikt omdat het eigenlijk een negatief geladen woord is. Het is dan ook essentieel om als organisatie op de hoogte te zijn van inclusieve communicatievaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan genderinclusieve aanspreekvormen, inclusieve termen waarmee je geen mensen uitsluit, het voorkomen van stereotypen, inclusieve vacatureteksten en beeldgebruik. Inclusieve communicatie is voor iedereen.

Ook interessant

De masterclass Inclusieve communicatie en workshop Genderinclusieve communicatie. Of vraag naar onze handreiking Inclusieve communicatie.

De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met Black Lives Matter, #MeToo en nog veel meer. Een voorbeeld hiervan is The Voice of Holland. Door deze bewegingen en incidenten is het duidelijker geworden hoe vaak discriminatie en grensoverschrijdend gedrag eigenlijk voorkomen. Deze problemen blijken structureel en diepgeworteld. Met het besef van dit probleem is het overduidelijk dat er echt iets moet gebeuren. Inclusie en gelijkwaardigheid beginnen met sterke normen en waarden tegen grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en uitsluiting. Daarnaast zijn goede preventie, een sterke en functionele klachtenprocedure en handhaving essentieel voor een sociaal veilige organisatie en samenleving.

Ook interessant

De workshop Grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid.

 

 

 

Diversiteit in het personeelsbestand heeft aangetoonde voordelen in het functioneren van organisaties. Denk aan een betere aansluiting met (potentiële) klanten en bredere perspectieven ten opzichte van (complexe) opdrachten en vraagstukken. Diverse teams zijn ook creatiever.

Instroom en doorstroom

Als het gaat om het vormen en onderhouden van een divers personeelsbestand zijn objectieve werving en selectie cruciaal, evenals doorstroommogelijkheden voor divers personeel. Hier komen verschillende uitdagingen bij kijken, van het inclusief maken van je vacatureteksten tot het voorkomen van stereotypen en vooroordelen bij interviews. Objectiviteit is de sleutel. Ga niet uit van de zogenoemde ‘klik’, maar laat ons je vertellen over competentiegericht werven bij zowel de instroom als de doorstroom van je personeel. Als divers personeel niet de mogelijkheid krijgt om door te stromen, sla je alsnog de plank mis. Ga voor inclusieve werving en selectie.

Uitstroom

Heb je al eens aandacht besteedt aan de mensen die je organisatie vertalen? Divers personeel verlaat nog vaak vroegtijdig een organisatie. Een gebrek aan inclusie en een veilige cultuur is vaak de oorzaak. Zonder een inclusieve werkomgeving en ruimte voor authenticiteit  gaat niemand echt prettig naar het werk, terwijl mensen die met plezier naar hun werk gaan de presentaties leveren. Met een uitstroomanalyse van je organisatie kunnen wij je vertellen wat er te doen staat om inclusie te stimuleren en je beste medewerkers te behouden, ongeacht wie ze zijn.

Ook interessant

De workshop Diversiteit en inclusie in je personeelsbestand. Of vraag naar onze handreiking Inclusieve vacaturetekst.

Om een goed beeld te krijgen van de huidige status van diversiteit en inclusie in de organisatie kunnen we bestaande processen en beleid analyseren. Daarnaast meten we aan de hand van bijvoorbeeld enquêtes en interviews de door de werknemers ervaren diversiteit, inclusie en sociale veiligheid. De data die voortvloeit uit het onderzoek beschrijven we in een rapport, waarin ook een actieplan voor verbetermogelijkheden wordt beschreven. We ondersteunen je met duurzame en resultaatgerichte oplossingen.

Ga met ons in gesprek over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen jouw organisatie. Wij bieden wetenschappelijke en op maat gemaakte ondersteuning en kennis om jouw organisatie te helpen de volgende stap te zetten. We kunnen helpen bij complexe vraagstukken en bieden nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen die we samen kunnen uitvoeren. Of je nu behoefte hebt aan een sparringpartner of gerichte ondersteuning, wij staan voor je klaar. We bieden advies over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe we je kunnen helpen bij het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving. Zo optimaliseren we het functioneren van je organisatie.

Ook interessant

Onze workshops

Over Violet D&I

Violet Diversity & Inclusion adviseert en ondersteunt bij vraagstukken op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen jouw organisatie.

Onze dienstverlening is breed en gevarieerd. We geven masterclasses en workshops om bewustwording te creëren en kennis over te brengen. Daarnaast zitten we graag met je om tafel om advies bij diversiteit en inclusie te geven en je vragen te beantwoorden. We kunnen ook een analyse uitvoeren van de organisatie. Aan de hand van de resultaten van deze analyse kunnen we een plan van aanpak opstellen voor integraal D&I-beleid. Wij bieden organisaties een integrale en wetenschappelijk onderbouwde aanpak en geven aandacht aan klant en personeel, van de werkvloer tot aan het bestuur.

Violet D&I staat voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de samenleving en op de werkvloer. Wij willen dat iedereen volledig zichzelf kan zijn, ongeacht gender, leeftijd, geloof, kleur, sociaal culturele achtergrond, fysieke en mentale gesteldheid, seksuele oriëntatie of andere eigenschappen die ons laten verschillen van een ander.

Cas Maarse

(hij/hem)

Cas staat en kijkt recht in de camera. Hij heeft zijn armen over elkaar en lacht.
Cas heeft een achtergrond in het sociale werk. Met zijn empathische vermogen zoekt hij graag verbinding met mensen. Hij ziet iemands authenticiteit als kracht en wil dat iedereen de mogelijkheid heeft deze kracht te gebruiken. Door eigen ervaringen op het gebied van seksuele oriëntatie... Verder lezen

Thessa Banning

(die/diens)

Thessa staat en kijkt recht in de camera. Thessa heeft diens armen over elkaar.
Thessa heeft een master in sociale psychologie afgerond. Van jongs had die al een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en kreeg al snel vraagtekens bij de gemarginaliseerde positie van veel mensen in de samenleving. Dit versterkte alleen maar in de loop der jaren. Het leidde... Verder lezen

Vragen of opmerkingen?

Laat het ons gerust weten door het onderstaande formulier in te vullen.
We komen dan zo snel mogelijk bij je terug.

Wat hebben we
al gedaan

Het schrijven van een op maat gemaakte handreiking "Inclusieve communicatie" voor gemeentemedewerkers van de communicatie afdeling.
Logo gemeente Oost Gelre, een Vlinder met verschillende symbolen als vleugels.

Gemeente Oost Gelre

Het schrijven van een op maat gemaakte handreiking "Inclusieve communicatie" voor gemeentemedewerkers van de communicatie afdeling.
Logo gemeente Oost Gelre, een Vlinder met verschillende symbolen als vleugels.

Gemeente Oost Gelre

Het ontwikkelen van een routekaart voor het integraal en duurzaam implementeren van D&I in een zorg- en welzijnsorganisatie. In opdracht van het Radboud UMC en 22 zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Nijmegen.
Logo van het Radboud UMC, een schild met een kruis.

Radboud UMC

Tijdens een werkconferentie vertelden we hoe je inclusie en diversiteit kunt bevorderen. Hierbij gaven we praktische tips en handvatten en deelden best practices van gemeenten.

NOC*NSF

Het ontwikkelen van een routekaart voor het integraal en duurzaam implementeren van D&I in een zorg- en welzijnsorganisatie. In opdracht van het Radboud UMC en 22 zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Nijmegen.
Logo van het Radboud UMC, een schild met een kruis.

Radboud UMC

Ga naar de inhoud